คำนวนหวย#สำนักหวย1 #ทั้งวัน

# วันที่ #สำนักหวย1 #ทั้งวัน เปิดเช้า ปิดเที่ยง เปิดบ่าย ปิดเย็น
บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง
1 19 ธันวาคม 2562 สิบ=>7,9
หน่วย=>8,9
- - - - - - - -
2 18 ธันวาคม 2562 สิบ=>7,9
หน่วย=>8,9
- - - - - - - -
3 17 ธันวาคม 2562 สิบ=>9,7
หน่วย=>4,8
- - - - - - - -
4 16 ธันวาคม 2562 สิบ=>1,9
หน่วย=>2,4
- - - - - - - -
5 13 ธันวาคม 2562 สิบ=>1,9
หน่วย=>2,4
- - - - - - - -
6 12 ธันวาคม 2562 สิบ=>9,7
หน่วย=>4,8
- - - - - - - -
7 11 ธันวาคม 2562 สิบ=>1,9
หน่วย=>2,4
- - - - - - 82 14
8 9 ธันวาคม 2562 สิบ=>3,8
หน่วย=>4,7
- - - - - - - -
9 6 ธันวาคม 2562 สิบ=>8,3
หน่วย=>8,4
- - - - - - - -
10 4 ธันวาคม 2562 สิบ=>9,3
หน่วย=>9,4
- - - - - - - -
11 3 ธันวาคม 2562 สิบ=>1,7
หน่วย=>0,8
- - - - - - - -
12 2 ธันวาคม 2562 สิบ=>8,1
หน่วย=>4,2
- - - - - - - -
13 29 พฤศจิกายน 2562 สิบ=>0,1
หน่วย=>0,8
- - - - - - - -
14 28 พฤศจิกายน 2562 สิบ=>0,1
หน่วย=>0,8
- - - - - - - -
15 27 พฤศจิกายน 2562 สิบ=>0,1
หน่วย=>0,8
- - - - - - - -
16 26 พฤศจิกายน 2562 สิบ=>0,1
หน่วย=>0,8
- - - - - - - -
17 25 พฤศจิกายน 2562 สิบ=>0,1
หน่วย=>0,8
- - - - - - - -
18 22 พฤศจิกายน 2562 สิบ=>0,1
หน่วย=>0,8
- - - - - - - -
19 21 พฤศจิกายน 2562 สิบ=>0,1
หน่วย=>0,8
- - - - - - 86 97
20 20 พฤศจิกายน 2562 สิบ=>9,1
หน่วย=>6,7
- - - - - - - -
21 19 พฤศจิกายน 2562 สิบ=>9,1
หน่วย=>6,7
- - - - - - - -
22 18 พฤศจิกายน 2562 สิบ=>9,1
หน่วย=>6,7
- - - - - - - -
23 15 พฤศจิกายน 2562 สิบ=>9,1
หน่วย=>6,7
- - - - - - - -
24 14 พฤศจิกายน 2562 สิบ=>9,1
หน่วย=>6,7
- - - - - - - -
25 13 พฤศจิกายน 2562 สิบ=>8,0
หน่วย=>1,0
- - - - - - - -
26 12 พฤศจิกายน 2562 สิบ=>7,8
หน่วย=>1,0
- - - - - - - -
27 11 พฤศจิกายน 2562 สิบ=>7,8
หน่วย=>1,0
- - - - - - - -
28 8 พฤศจิกายน 2562 สิบ=>8,0
หน่วย=>1,0
- - - - - - - -
29 7 พฤศจิกายน 2562 สิบ=>7,8
หน่วย=>1,0
- - - - - - - -
30 6 พฤศจิกายน 2562 สิบ=>1,7
หน่วย=>7,1
- - - - - - - -