คำนวนหวย#สำนักหวย1 #ทั้งวัน

# วันที่ #สำนักหวย1 #ทั้งวัน เปิดเช้า ปิดเที่ยง เปิดบ่าย ปิดเย็น
บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง
1 20 เมษายน 2564 สิบ=>9,3
หน่วย=>1,7
- - - - - - - -
2 19 เมษายน 2564 สิบ=>9,3
หน่วย=>1,7
- - - - - - - -
3 16 เมษายน 2564 สิบ=>8,0
หน่วย=>7,4
- - - - - - 96 84
4 12 เมษายน 2564 สิบ=>9,3
หน่วย=>1,7
- - - - - - - -
5 9 เมษายน 2564 สิบ=>7,3
หน่วย=>2,4
- - - - - - - -
6 8 เมษายน 2564 สิบ=>7,3
หน่วย=>2,4
- - - - - - 83 27
7 7 เมษายน 2564 สิบ=>3,5
หน่วย=>4,7
- - - - - - - -
8 5 เมษายน 2564 สิบ=>0,9
หน่วย=>4,1
- - - - - - - -
9 2 เมษายน 2564 สิบ=>3,5
หน่วย=>7,4
- - - - - - - -
10 1 เมษายน 2564 สิบ=>3,5
หน่วย=>7,4
- - - - - - - -
11 31 มีนาคม 2564 สิบ=>3,5
หน่วย=>4,7
- - - - - - - -
12 30 มีนาคม 2564 สิบ=>3,5
หน่วย=>4,7
- - - - - - - -
13 29 มีนาคม 2564 สิบ=>5,9
หน่วย=>7,5
- - - - - - - -
14 26 มีนาคม 2564 สิบ=>5,9
หน่วย=>7,5
- - - - - - - -
15 25 มีนาคม 2564 สิบ=>5,9
หน่วย=>7,5
- - - - - - - -
16 24 มีนาคม 2564 สิบ=>5,9
หน่วย=>7,5
- - - - - - - -
17 23 มีนาคม 2564 สิบ=>5,9
หน่วย=>7,5
- - - - - - 25 11
18 22 มีนาคม 2564 สิบ=>5,9
หน่วย=>7,5
- - - - - - - -
19 19 มีนาคม 2564 สิบ=>5,9
หน่วย=>7,5
- - - - - - - -
20 18 มีนาคม 2564 สิบ=>5,9
หน่วย=>7,5
- - - - - - - -
21 17 มีนาคม 2564 สิบ=>5,9
หน่วย=>7,5
- - - - - - - -
22 16 มีนาคม 2564 สิบ=>5,9
หน่วย=>7,5
- - - - - - - -
23 15 มีนาคม 2564 สิบ=>5,9
หน่วย=>7,5
- - - - - - - -
24 12 มีนาคม 2564 สิบ=>7,9
หน่วย=>2,5
- - - - - - - -
25 11 มีนาคม 2564 สิบ=>7,9
หน่วย=>2,5
- - - - - - - -
26 10 มีนาคม 2564 สิบ=>7,9
หน่วย=>2,5
- - - - - - - -
27 9 มีนาคม 2564 สิบ=>7,9
หน่วย=>2,5
- - - - - - - -
28 8 มีนาคม 2564 สิบ=>3,9
หน่วย=>4,5
- - - - - - - -
29 5 มีนาคม 2564 สิบ=>3,5
หน่วย=>8,2
- - - - - - - -
30 4 มีนาคม 2564 สิบ=>3,5
หน่วย=>8,2
- - - - - - - -