คำนวนหวย#สำนักหวย1 #ทั้งวัน

# วันที่ #สำนักหวย1 #ทั้งวัน เปิดเช้า ปิดเที่ยง เปิดบ่าย ปิดเย็น
บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง
1 17 ตุลาคม 2562 สิบ=>2,1
หน่วย=>9,1
- - - - - - - -
2 16 ตุลาคม 2562 สิบ=>2,1
หน่วย=>9,1
- - - - - - - -
3 15 ตุลาคม 2562 สิบ=>2,1
หน่วย=>9,1
- - - - - - - -
4 11 ตุลาคม 2562 สิบ=>7,2
หน่วย=>4,9
- - - - - - - -
5 10 ตุลาคม 2562 สิบ=>2,1
หน่วย=>9,1
- - - - - - - -
6 9 ตุลาคม 2562 สิบ=>7,2
หน่วย=>4,9
- - - - - - - -
7 8 ตุลาคม 2562 สิบ=>2,1
หน่วย=>9,1
- - - - - - - -
8 7 ตุลาคม 2562 สิบ=>7,2
หน่วย=>4,9
- - - - - - - -
9 4 ตุลาคม 2562 สิบ=>7,2
หน่วย=>4,9
- - - - - - - -
10 3 ตุลาคม 2562 สิบ=>3,7
หน่วย=>7,4
- - - - - - - -
11 2 ตุลาคม 2562 สิบ=>3,7
หน่วย=>7,4
- - - - - - - -
12 1 ตุลาคม 2562 สิบ=>7,2
หน่วย=>4,9
- - - - - - - -
13 30 กันยายน 2562 สิบ=>9,8
หน่วย=>4,6
- - - - - - - -
14 27 กันยายน 2562 สิบ=>8,4
หน่วย=>6,3
- - - - - - - -
15 26 กันยายน 2562 สิบ=>6,4
หน่วย=>2,1
- - - - - - - -
16 25 กันยายน 2562 สิบ=>6,4
หน่วย=>2,1
- - - - - - - -
17 24 กันยายน 2562 สิบ=>6,4
หน่วย=>2,1
- - - - - - 50 71
18 23 กันยายน 2562 สิบ=>6,4
หน่วย=>2,1
- - - - - - - -
19 20 กันยายน 2562 สิบ=>2,6
หน่วย=>1,2
- - - - - - - -
20 19 กันยายน 2562 สิบ=>2,6
หน่วย=>1,2
- - - - - - - -
21 18 กันยายน 2562 สิบ=>7,9
หน่วย=>8,4
- - - - - - 14 79
22 17 กันยายน 2562 สิบ=>7,9
หน่วย=>8,4
- - - - - - - -
23 16 กันยายน 2562 สิบ=>7,9
หน่วย=>8,4
- - - - - - - -
24 13 กันยายน 2562 สิบ=>7,9
หน่วย=>8,4
- - - - - - 96 28
25 12 กันยายน 2562 สิบ=>8,7
หน่วย=>5,8
- - - - - - - -
26 11 กันยายน 2562 สิบ=>9,2
หน่วย=>4,9
- - - - - - - -
27 10 กันยายน 2562 สิบ=>9,2
หน่วย=>4,9
- - - - - - - -
28 9 กันยายน 2562 สิบ=>9,7
หน่วย=>4,9
- - - - - - - -
29 6 กันยายน 2562 สิบ=>3,0
หน่วย=>4,5
- - - - - - - -
30 5 กันยายน 2562 สิบ=>3,2
หน่วย=>4,1
- - - - - - - -