คำนวนหวย#สำนักหวย1 #ทั้งวัน

# วันที่ #สำนักหวย1 #ทั้งวัน เปิดเช้า ปิดเที่ยง เปิดบ่าย ปิดเย็น
บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง
1 22 ตุลาคม 2561 สิบ=>8,4
หน่วย=>9,8
- - - - - - - -
2 19 ตุลาคม 2561 สิบ=>2,9
หน่วย=>9,8
- - - - - - - -
3 16 ตุลาคม 2561 สิบ=>8,7
หน่วย=>9,4
- - - - - - - -
4 12 ตุลาคม 2561 สิบ=>9,4
หน่วย=>4,9
- - - - - - - -
5 11 ตุลาคม 2561 สิบ=>5,3
หน่วย=>1,0
- - - - - - - -
6 10 ตุลาคม 2561 สิบ=>6,4
หน่วย=>6,8
- - - - - - - -
7 9 ตุลาคม 2561 สิบ=>9,4
หน่วย=>4,8
70 48 - - - - - -
8 8 ตุลาคม 2561 สิบ=>3,4
หน่วย=>0,8
82 30 - - 08 44 22 30
9 5 ตุลาคม 2561 สิบ=>8,3
หน่วย=>0,7
09 31 - - 66 74 52 88
10 4 ตุลาคม 2561 สิบ=>8,9
หน่วย=>0,7
- - - - - - - -
11 3 ตุลาคม 2561 สิบ=>5,7
หน่วย=>7,0
- - - - - - - -
12 2 ตุลาคม 2561 สิบ=>2,0
หน่วย=>6,4
- - - - - - - -
13 1 ตุลาคม 2561 สิบ=>7,5
หน่วย=>9,5
- - - - - - - -
14 28 กันยายน 2561 สิบ=>4,8
หน่วย=>8,2
53 58 - - 53 58 41 46
15 27 กันยายน 2561 สิบ=>8,4
หน่วย=>2,8
14 21 - - 88 05 95 02
16 26 กันยายน 2561 สิบ=>8,9
หน่วย=>0,7
- - - - - - - -
17 25 กันยายน 2561 สิบ=>4,7
หน่วย=>8,9
- - - - - - - -
18 24 กันยายน 2561 สิบ=>9,8
หน่วย=>7,0
- - - - - - - -
19 21 กันยายน 2561 สิบ=>8,7
หน่วย=>0,7
- - - - - - - -
20 20 กันยายน 2561 สิบ=>8,7
หน่วย=>0,7
42 62 - - 02 22 11 31
21 19 กันยายน 2561 สิบ=>6,4
หน่วย=>7,8
- - - - - - - -
22 18 กันยายน 2561 สิบ=>7,6
หน่วย=>7,0
85 54 - - 32 93 42 03
23 17 กันยายน 2561 สิบ=>7,6
หน่วย=>7,0
46 75 - - 35 86 39 82
24 14 กันยายน 2561 สิบ=>2,9
หน่วย=>7,5
28 32 - - 43 47 - -
25 13 กันยายน 2561 สิบ=>8,2
หน่วย=>7,6
04 65 - - 59 20 96 57
26 12 กันยายน 2561 สิบ=>9,8
หน่วย=>7,6
63 21 - - 50 92 39 97
27 11 กันยายน 2561 สิบ=>5,3
หน่วย=>8,0
63 12 - - - - - -
28 10 กันยายน 2561 สิบ=>5,3
หน่วย=>8,0
66 83 - - 70 79 51 02
29 7 กันยายน 2561 สิบ=>3,9
หน่วย=>8,6
- - - - - - - -
30 6 กันยายน 2561 สิบ=>1,5
หน่วย=>9,8
89 48 - - - - - -