คำนวนหวย#สำนักหวย1 #ทั้งวัน

# วันที่ #สำนักหวย1 #ทั้งวัน เปิดเช้า ปิดเที่ยง เปิดบ่าย ปิดเย็น
บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง
1 29 กันยายน 2563 สิบ=>4,9
หน่วย=>8,6
- - - - - - - -
2 28 กันยายน 2563 สิบ=>3,9
หน่วย=>2,9
- - - - - - - -
3 25 กันยายน 2563 สิบ=>3,9
หน่วย=>2,9
- - - - - - - -
4 24 กันยายน 2563 สิบ=>0,1
หน่วย=>4,0
- - - - - - - -
5 23 กันยายน 2563 สิบ=>0,1
หน่วย=>4,0
- - - - - - - -
6 22 กันยายน 2563 สิบ=>0,1
หน่วย=>4,0
- - - - - - - -
7 21 กันยายน 2563 สิบ=>0,1
หน่วย=>4,0
- - - - - - - -
8 18 กันยายน 2563 สิบ=>0,1
หน่วย=>4,0
- - - - - - - -
9 17 กันยายน 2563 สิบ=>3,0
หน่วย=>2,4
- - - - - - - -
10 16 กันยายน 2563 สิบ=>0,1
หน่วย=>4,0
- - - - - - - -
11 15 กันยายน 2563 สิบ=>0,1
หน่วย=>4,0
- - - - - - - -
12 14 กันยายน 2563 สิบ=>3,0
หน่วย=>2,4
- - - - - - 34 62
13 11 กันยายน 2563 สิบ=>3,0
หน่วย=>5,2
- - - - - - - -
14 10 กันยายน 2563 สิบ=>4,3
หน่วย=>7,5
- - - - - - 89 51
15 9 กันยายน 2563 สิบ=>3,0
หน่วย=>5,2
- - - - - - - -
16 8 กันยายน 2563 สิบ=>3,0
หน่วย=>5,2
- - - - - - - -
17 3 กันยายน 2563 สิบ=>4,8
หน่วย=>8,5
- - - - - - - -
18 2 กันยายน 2563 สิบ=>4,8
หน่วย=>8,5
- - - - - - 88 31
19 1 กันยายน 2563 สิบ=>5,2
หน่วย=>6,9
- - - - - - - -
20 31 สิงหาคม 2563 สิบ=>1,8
หน่วย=>3,5
- - - - - - - -
21 28 สิงหาคม 2563 สิบ=>0,1
หน่วย=>5,3
- - - - - - - -
22 27 สิงหาคม 2563 สิบ=>0,1
หน่วย=>5,3
- - - - - - - -
23 26 สิงหาคม 2563 สิบ=>6,0
หน่วย=>4,5
- - - - - - 55 56
24 25 สิงหาคม 2563 สิบ=>6,0
หน่วย=>4,5
- - - - - - - -
25 24 สิงหาคม 2563 สิบ=>6,0
หน่วย=>4,5
- - - - - - 11 85
26 21 สิงหาคม 2563 สิบ=>6,0
หน่วย=>4,5
- - - - - - - -
27 20 สิงหาคม 2563 สิบ=>6,0
หน่วย=>4,5
- - - - - - - -
28 19 สิงหาคม 2563 สิบ=>2,6
หน่วย=>2,4
- - - - - - - -
29 18 สิงหาคม 2563 สิบ=>2,6
หน่วย=>2,4
- - - - - - - -
30 17 สิงหาคม 2563 สิบ=>6,3
หน่วย=>7,0
- - - - - - - -