คำนวนหวย#สำนักหวย1 #ทั้งวัน

# วันที่ #สำนักหวย1 #ทั้งวัน เปิดเช้า ปิดเที่ยง เปิดบ่าย ปิดเย็น
บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง
1 6 ธันวาคม 2562 สิบ=>8,3
หน่วย=>8,4
- - - - - - - -
2 4 ธันวาคม 2562 สิบ=>9,3
หน่วย=>9,4
- - - - - - - -
3 3 ธันวาคม 2562 สิบ=>1,7
หน่วย=>0,8
- - - - - - - -
4 2 ธันวาคม 2562 สิบ=>8,1
หน่วย=>4,2
- - - - - - - -
5 29 พฤศจิกายน 2562 สิบ=>0,1
หน่วย=>0,8
- - - - - - - -
6 28 พฤศจิกายน 2562 สิบ=>0,1
หน่วย=>0,8
- - - - - - - -
7 27 พฤศจิกายน 2562 สิบ=>0,1
หน่วย=>0,8
- - - - - - - -
8 26 พฤศจิกายน 2562 สิบ=>0,1
หน่วย=>0,8
- - - - - - - -
9 25 พฤศจิกายน 2562 สิบ=>0,1
หน่วย=>0,8
- - - - - - - -
10 22 พฤศจิกายน 2562 สิบ=>0,1
หน่วย=>0,8
- - - - - - - -
11 21 พฤศจิกายน 2562 สิบ=>0,1
หน่วย=>0,8
- - - - - - 86 97
12 20 พฤศจิกายน 2562 สิบ=>9,1
หน่วย=>6,7
- - - - - - - -
13 19 พฤศจิกายน 2562 สิบ=>9,1
หน่วย=>6,7
- - - - - - - -
14 18 พฤศจิกายน 2562 สิบ=>9,1
หน่วย=>6,7
- - - - - - - -
15 15 พฤศจิกายน 2562 สิบ=>9,1
หน่วย=>6,7
- - - - - - - -
16 14 พฤศจิกายน 2562 สิบ=>9,1
หน่วย=>6,7
- - - - - - - -
17 13 พฤศจิกายน 2562 สิบ=>8,0
หน่วย=>1,0
- - - - - - - -
18 12 พฤศจิกายน 2562 สิบ=>7,8
หน่วย=>1,0
- - - - - - - -
19 11 พฤศจิกายน 2562 สิบ=>7,8
หน่วย=>1,0
- - - - - - - -
20 8 พฤศจิกายน 2562 สิบ=>8,0
หน่วย=>1,0
- - - - - - - -
21 7 พฤศจิกายน 2562 สิบ=>7,8
หน่วย=>1,0
- - - - - - - -
22 6 พฤศจิกายน 2562 สิบ=>1,7
หน่วย=>7,1
- - - - - - - -
23 5 พฤศจิกายน 2562 สิบ=>6,0
หน่วย=>6,2
- - - - - - - -
24 4 พฤศจิกายน 2562 สิบ=>3,6
หน่วย=>4,6
- - - - - - - -
25 1 พฤศจิกายน 2562 สิบ=>7,8
หน่วย=>1,0
- - - - - - - -
26 31 ตุลาคม 2562 สิบ=>5,1
หน่วย=>2,1
- - - - - - - -
27 30 ตุลาคม 2562 สิบ=>1,5
หน่วย=>1,2
- - - - - - - -
28 29 ตุลาคม 2562 สิบ=>1,5
หน่วย=>1,2
- - - - - - - -
29 28 ตุลาคม 2562 สิบ=>1,5
หน่วย=>1,2
- - - - - - - -
30 25 ตุลาคม 2562 สิบ=>1,5
หน่วย=>1,2
- - - - - - - -