คำนวนหวย#สำนักหวย1 #ทั้งวัน

# วันที่ #สำนักหวย1 #ทั้งวัน เปิดเช้า ปิดเที่ยง เปิดบ่าย ปิดเย็น
บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง
1 20 กุมภาพันธ์ 2562 สิบ=>4,3
หน่วย=>9,1
- - - - - - - -
2 18 กุมภาพันธ์ 2562 สิบ=>4,3
หน่วย=>9,1
- - - - - - 71 23
3 15 กุมภาพันธ์ 2562 สิบ=>4,3
หน่วย=>9,1
- - - - - - - -
4 14 กุมภาพันธ์ 2562 สิบ=>4,3
หน่วย=>9,1
- - - - - - 64 09
5 13 กุมภาพันธ์ 2562 สิบ=>5,9
หน่วย=>4,1
- - - - - - 73 24
6 12 กุมภาพันธ์ 2562 สิบ=>4,2
หน่วย=>9,3
- - - - - - - -
7 11 กุมภาพันธ์ 2562 สิบ=>1,0
หน่วย=>6,8
- - - - - - - -
8 8 กุมภาพันธ์ 2562 สิบ=>1,0
หน่วย=>6,8
- - - - - - - -
9 7 กุมภาพันธ์ 2562 สิบ=>0,9
หน่วย=>8,4
- - - - - - 11 60
10 6 กุมภาพันธ์ 2562 สิบ=>0,9
หน่วย=>8,4
- - - - - - - -
11 5 กุมภาพันธ์ 2562 สิบ=>0,9
หน่วย=>8,4
- - - - - - - -
12 4 กุมภาพันธ์ 2562 สิบ=>0,1
หน่วย=>8,6
- - - - - - - -
13 1 กุมภาพันธ์ 2562 สิบ=>2,9
หน่วย=>1,2
- - - - - - 40 67
14 31 มกราคม 2562 สิบ=>2,0
หน่วย=>6,4
- - - - - - - -
15 30 มกราคม 2562 สิบ=>9,0
หน่วย=>0,4
- - - - - - - -
16 29 มกราคม 2562 สิบ=>0,1
หน่วย=>8,6
- - - - - - - -
17 28 มกราคม 2562 สิบ=>0,1
หน่วย=>8,6
- - - - - - - -
18 25 มกราคม 2562 สิบ=>0,1
หน่วย=>8,6
- - - - - - - -
19 24 มกราคม 2562 สิบ=>0,1
หน่วย=>8,6
- - - - - - 53 15
20 23 มกราคม 2562 สิบ=>0,1
หน่วย=>8,6
- - - - - - 38 61
21 22 มกราคม 2562 สิบ=>0,1
หน่วย=>8,6
- - - - - - 77 39
22 21 มกราคม 2562 สิบ=>1,3
หน่วย=>6,8
- - - - - - 38 61
23 18 มกราคม 2562 สิบ=>1,3
หน่วย=>6,8
- - - - - - - -
24 17 มกราคม 2562 สิบ=>1,3
หน่วย=>6,8
- - - - - - 30 89
25 16 มกราคม 2562 สิบ=>1,3
หน่วย=>6,8
- - - - - - - -
26 15 มกราคม 2562 สิบ=>3,7
หน่วย=>8,3
- - - - - - - -
27 14 มกราคม 2562 สิบ=>3,7
หน่วย=>8,3
- - - - - - - -
28 11 มกราคม 2562 สิบ=>3,6
หน่วย=>8,1
- - - - - - - -
29 10 มกราคม 2562 สิบ=>3,9
หน่วย=>6,4
- - - - - - - -
30 9 มกราคม 2562 สิบ=>3,9
หน่วย=>6,4
- - - - - - - -