คำนวนหวย#สำนักหวย1 #ทั้งวัน

# วันที่ #สำนักหวย1 #ทั้งวัน เปิดเช้า ปิดเที่ยง เปิดบ่าย ปิดเย็น
บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง
1 14 ธันวาคม 2561 สิบ=>1,6
หน่วย=>9,5
- - - - - - - -
2 13 ธันวาคม 2561 สิบ=>6,1
หน่วย=>6,2
- - - - - - - -
3 12 ธันวาคม 2561 สิบ=>6,7
หน่วย=>1,8
- - - - - - - -
4 11 ธันวาคม 2561 สิบ=>0,8
หน่วย=>1,4
- - - - - - - -
5 7 ธันวาคม 2561 สิบ=>6,7
หน่วย=>1,8
- - - - - - - -
6 6 ธันวาคม 2561 สิบ=>9,3
หน่วย=>9,5
- - - - - - - -
7 4 ธันวาคม 2561 สิบ=>8,2
หน่วย=>5,0
- - - - - - - -
8 3 ธันวาคม 2561 สิบ=>7,2
หน่วย=>4,9
- - - - - - - -
9 30 พฤศจิกายน 2561 สิบ=>0,2
หน่วย=>8,0
- - - - - - - -
10 29 พฤศจิกายน 2561 สิบ=>0,2
หน่วย=>8,0
- - - - - - - -
11 28 พฤศจิกายน 2561 สิบ=>2,0
หน่วย=>3,8
- - - - - - - -
12 27 พฤศจิกายน 2561 สิบ=>5,2
หน่วย=>8,3
- - - - - - - -
13 26 พฤศจิกายน 2561 สิบ=>5,2
หน่วย=>8,3
- - - - - - 77 67
14 23 พฤศจิกายน 2561 สิบ=>2,0
หน่วย=>3,8
- - - - - - - -
15 22 พฤศจิกายน 2561 สิบ=>5,2
หน่วย=>8,0
- - - - - - - -
16 21 พฤศจิกายน 2561 สิบ=>9,8
หน่วย=>5,2
- - - - - - - -
17 20 พฤศจิกายน 2561 สิบ=>9,2
หน่วย=>4,1
- - - - - - - -
18 19 พฤศจิกายน 2561 สิบ=>4,9
หน่วย=>9,4
- - - - - - - -
19 16 พฤศจิกายน 2561 สิบ=>4,3
หน่วย=>9,4
- - - - - - 00 83
20 15 พฤศจิกายน 2561 สิบ=>8,6
หน่วย=>2,4
- - - - - - - -
21 14 พฤศจิกายน 2561 สิบ=>3,8
หน่วย=>0,5
- - - - - - 30 48
22 13 พฤศจิกายน 2561 สิบ=>8,6
หน่วย=>2,4
- - - - - - - -
23 12 พฤศจิกายน 2561 สิบ=>8,6
หน่วย=>2,4
- - - - - - 85 67
24 9 พฤศจิกายน 2561 สิบ=>8,6
หน่วย=>2,4
- - - - - - - -
25 8 พฤศจิกายน 2561 สิบ=>5,9
หน่วย=>1,9
- - - - - - - -
26 7 พฤศจิกายน 2561 สิบ=>8,4
หน่วย=>5,9
- - - - - - - -
27 6 พฤศจิกายน 2561 สิบ=>8,3
หน่วย=>5,9
- - - - - - - -
28 5 พฤศจิกายน 2561 สิบ=>8,9
หน่วย=>5,9
- - - - - - - -
29 2 พฤศจิกายน 2561 สิบ=>4,3
หน่วย=>1,0
- - - - - - 84 29
30 1 พฤศจิกายน 2561 สิบ=>5,9
หน่วย=>5,9
- - - - - - 55 54