คำนวนหวย#สำนักหวย1 #ทั้งวัน

# วันที่ #สำนักหวย1 #ทั้งวัน เปิดเช้า ปิดเที่ยง เปิดบ่าย ปิดเย็น
บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง
1 17 มิถุนายน 2562 สิบ=>0,4
หน่วย=>8,7
- - - - - - - -
2 14 มิถุนายน 2562 สิบ=>0,4
หน่วย=>8,7
- - - - - - - -
3 13 มิถุนายน 2562 สิบ=>8,0
หน่วย=>1,8
- - - - - - - -
4 12 มิถุนายน 2562 สิบ=>5,1
หน่วย=>1,0
- - - - - - - -
5 11 มิถุนายน 2562 สิบ=>5,1
หน่วย=>1,0
- - - - - - - -
6 10 มิถุนายน 2562 สิบ=>1,0
หน่วย=>0,8
- - - - - - 73 23
7 7 มิถุนายน 2562 สิบ=>1,5
หน่วย=>3,1
- - - - - - - -
8 6 มิถุนายน 2562 สิบ=>5,1
หน่วย=>1,0
- - - - - - - -
9 5 มิถุนายน 2562 สิบ=>5,1
หน่วย=>1,0
- - - - - - - -
10 4 มิถุนายน 2562 สิบ=>5,1
หน่วย=>1,0
- - - - - - - -
11 3 มิถุนายน 2562 สิบ=>0,5
หน่วย=>8,2
- - - - - - - -
12 31 พฤษภาคม 2562 สิบ=>3,1
หน่วย=>1,9
- - - - - - 22 35
13 30 พฤษภาคม 2562 สิบ=>3,1
หน่วย=>1,9
- - - - - - - -
14 29 พฤษภาคม 2562 สิบ=>3,1
หน่วย=>1,9
- - - - - - - -
15 28 พฤษภาคม 2562 สิบ=>1,9
หน่วย=>9,2
- - - - - - - -
16 27 พฤษภาคม 2562 สิบ=>2,8
หน่วย=>2,1
- - - - - - - -
17 24 พฤษภาคม 2562 สิบ=>5,4
หน่วย=>7,1
- - - - - - - -
18 23 พฤษภาคม 2562 สิบ=>5,4
หน่วย=>7,1
- - - - - - - -
19 22 พฤษภาคม 2562 สิบ=>5,4
หน่วย=>7,1
- - - - - - - -
20 21 พฤษภาคม 2562 สิบ=>8,4
หน่วย=>1,7
- - - - - - - -
21 17 พฤษภาคม 2562 สิบ=>5,6
หน่วย=>2,0
- - - - - - - -
22 16 พฤษภาคม 2562 สิบ=>5,6
หน่วย=>2,0
- - - - - - - -
23 15 พฤษภาคม 2562 สิบ=>5,6
หน่วย=>2,0
- - - - - - - -
24 14 พฤษภาคม 2562 สิบ=>0,5
หน่วย=>4,2
- - - - - - - -
25 13 พฤษภาคม 2562 สิบ=>5,6
หน่วย=>2,0
- - - - - - - -
26 10 พฤษภาคม 2562 สิบ=>0,5
หน่วย=>4,2
- - - - - - - -
27 9 พฤษภาคม 2562 สิบ=>0,5
หน่วย=>4,2
- - - - - - - -
28 8 พฤษภาคม 2562 สิบ=>0,5
หน่วย=>4,2
- - - - - - - -
29 7 พฤษภาคม 2562 สิบ=>1,2
หน่วย=>2,1
- - - - - - - -
30 3 พฤษภาคม 2562 สิบ=>9,1
หน่วย=>2,9
- - - - - - - -