คำนวนหวย#สำนักหวย1 #ทั้งวัน

# วันที่ #สำนักหวย1 #ทั้งวัน เปิดเช้า ปิดเที่ยง เปิดบ่าย ปิดเย็น
บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง
1 16 สิงหาคม 2562 สิบ=>7,3
หน่วย=>3,0
- - - - - - - -
2 15 สิงหาคม 2562 สิบ=>7,3
หน่วย=>3,0
- - - - - - - -
3 14 สิงหาคม 2562 สิบ=>1,7
หน่วย=>5,3
- - - - - - - -
4 13 สิงหาคม 2562 สิบ=>7,3
หน่วย=>3,0
- - - - - - - -
5 9 สิงหาคม 2562 สิบ=>3,8
หน่วย=>4,5
- - - - - - - -
6 8 สิงหาคม 2562 สิบ=>8,0
หน่วย=>4,8
- - - - - - - -
7 7 สิงหาคม 2562 สิบ=>5,0
หน่วย=>4,6
- - - - - - - -
8 6 สิงหาคม 2562 สิบ=>5,0
หน่วย=>4,6
- - - - - - - -
9 5 สิงหาคม 2562 สิบ=>5,0
หน่วย=>4,6
- - - - - - - -
10 2 สิงหาคม 2562 สิบ=>5,0
หน่วย=>4,6
- - - - - - 71 04
11 1 สิงหาคม 2562 สิบ=>5,0
หน่วย=>4,6
- - - - - - - -
12 31 กรกฎาคม 2562 สิบ=>0,6
หน่วย=>5,4
- - - - - - - -
13 30 กรกฎาคม 2562 สิบ=>0,6
หน่วย=>5,4
- - - - - - - -
14 26 กรกฎาคม 2562 สิบ=>0,6
หน่วย=>5,4
- - - - - - - -
15 25 กรกฎาคม 2562 สิบ=>6,0
หน่วย=>4,5
- - - - - - 90 46
16 24 กรกฎาคม 2562 สิบ=>6,0
หน่วย=>4,5
- - - - - - - -
17 23 กรกฎาคม 2562 สิบ=>7,6
หน่วย=>5,4
- - - - - - - -
18 22 กรกฎาคม 2562 สิบ=>7,6
หน่วย=>5,4
- - - - - - - -
19 19 กรกฎาคม 2562 สิบ=>7,6
หน่วย=>5,4
- - - - - - - -
20 18 กรกฎาคม 2562 สิบ=>7,6
หน่วย=>5,4
- - - - - - - -
21 17 กรกฎาคม 2562 สิบ=>6,7
หน่วย=>3,5
- - - - - - - -
22 15 กรกฎาคม 2562 สิบ=>6,7
หน่วย=>3,5
- - - - - - - -
23 12 กรกฎาคม 2562 สิบ=>6,7
หน่วย=>3,5
- - - - - - - -
24 11 กรกฎาคม 2562 สิบ=>6,7
หน่วย=>3,5
- - - - - - - -
25 10 กรกฎาคม 2562 สิบ=>4,6
หน่วย=>0,3
- - - - - - - -
26 9 กรกฎาคม 2562 สิบ=>6,7
หน่วย=>3,5
- - - - - - - -
27 8 กรกฎาคม 2562 สิบ=>4,6
หน่วย=>0,3
- - - - - - - -
28 5 กรกฎาคม 2562 สิบ=>4,6
หน่วย=>0,3
- - - - - - - -
29 4 กรกฎาคม 2562 สิบ=>4,6
หน่วย=>0,3
- - - - - - - -
30 3 กรกฎาคม 2562 สิบ=>7,9
หน่วย=>2,4
- - - - - - - -