คำนวนหวย#สำนักหวย1 #ทั้งวัน

# วันที่ #สำนักหวย1 #ทั้งวัน เปิดเช้า ปิดเที่ยง เปิดบ่าย ปิดเย็น
บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง
1 25 มกราคม 2564 สิบ=>2,6
หน่วย=>7,5
- - - - - - - -
2 22 มกราคม 2564 สิบ=>2,6
หน่วย=>7,5
- - - - - - - -
3 21 มกราคม 2564 สิบ=>3,2
หน่วย=>6,7
- - - - - - - -
4 20 มกราคม 2564 สิบ=>3,2
หน่วย=>6,7
- - - - - - - -
5 19 มกราคม 2564 สิบ=>1,9
หน่วย=>8,5
- - - - - - - -
6 18 มกราคม 2564 สิบ=>1,9
หน่วย=>8,5
- - - - - - 13 00
7 15 มกราคม 2564 สิบ=>1,9
หน่วย=>8,5
- - - - - - - -
8 14 มกราคม 2564 สิบ=>6,1
หน่วย=>0,8
- - - - - - - -
9 13 มกราคม 2564 สิบ=>2,3
หน่วย=>4,6
- - - - - - 31 46
10 12 มกราคม 2564 สิบ=>2,3
หน่วย=>4,6
- - - - - - - -
11 11 มกราคม 2564 สิบ=>2,3
หน่วย=>4,6
- - - - - - - -
12 8 มกราคม 2564 สิบ=>9,2
หน่วย=>5,4
- - - - - - - -
13 7 มกราคม 2564 สิบ=>9,2
หน่วย=>5,4
- - - - - - - -
14 6 มกราคม 2564 สิบ=>4,7
หน่วย=>2,8
- - - - - - - -
15 5 มกราคม 2564 สิบ=>8,4
หน่วย=>8,2
- - - - - - - -
16 4 มกราคม 2564 สิบ=>8,4
หน่วย=>8,2
- - - - - - 24 89
17 30 ธันวาคม 2563 สิบ=>8,4
หน่วย=>8,2
- - - - - - - -
18 29 ธันวาคม 2563 สิบ=>8,4
หน่วย=>0,8
- - - - - - - -
19 28 ธันวาคม 2563 สิบ=>8,4
หน่วย=>0,8
- - - - - - - -
20 15 ธันวาคม 2563 สิบ=>3,4
หน่วย=>3,4
- - - - - - - -
21 14 ธันวาคม 2563 สิบ=>3,4
หน่วย=>3,4
- - - - - - - -
22 9 ธันวาคม 2563 สิบ=>3,4
หน่วย=>3,4
- - - - - - 67 75
23 8 ธันวาคม 2563 สิบ=>3,4
หน่วย=>3,4
- - - - - - - -
24 7 ธันวาคม 2563 สิบ=>4,3
หน่วย=>6,3
- - - - - - - -
25 4 ธันวาคม 2563 สิบ=>4,3
หน่วย=>6,3
- - - - - - - -
26 3 ธันวาคม 2563 สิบ=>4,3
หน่วย=>6,3
- - - - - - - -
27 2 ธันวาคม 2563 สิบ=>8,5
หน่วย=>6,7
- - - - - - - -
28 1 ธันวาคม 2563 สิบ=>7,4
หน่วย=>9,6
- - - - - - - -
29 30 พฤศจิกายน 2563 สิบ=>1,3
หน่วย=>7,8
- - - - - - - -
30 27 พฤศจิกายน 2563 สิบ=>2,4
หน่วย=>0,3
- - - - - - - -